Rørbunkeende2

Renovering af Ringvænget

Hedensted Fjernvarme står for at skulle renovere fjernvarmeledninger på Ringvænget.

Arbejdet påbegyndes i august 2015 (uge 34) og forventes afsluttet i november måned med afsluttende asfaltarbejde.

Der vil i perioden forekomme afbrydelser af varmeforsyning og gener i form af opgravninger. Vi vil bestræbe os på at generne bliver så få som mulige og at afbrydelserne så korte som mulige.

Med hensyn til stikledninger direkte hos de enkelte husstande, målerbrønde og varmeskabe vil entreprenør og varmeværket kontakte de berørte.

Hedensted Fjernvarme bærer alle omkostninger ifm. renoveringen af de respektive fjernvarme stikledninger og evt. skader på bygningsdele, haveanlæg mm. i denne forbindelse.

 

 

 

Med venlig hilsen

Hedensted Fjernvarme tlf. 75 89 10 12

Alex Terkelsen 23 31 64 11

Torben Alex Nielsen 22 17 11 65